Szablon:Książka:PP2017/LO/Biologia/PR/T/X/4

  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


X. Różnorodność zwierząt. Uczeń:

4. wymienia cechy pozwalające na rozróżnienie bezczaszkowców i kręgowców, a w ich obrębie krągłoustych, ryb, płazów, gadów, ssaków i ptaków; na podstawie tych cech identyfikuje organizm jako przedstawiciela jednej z tych grup.
 Dokumentacja szablonu [stwórz] [odśwież]