Szablon:Książka:PP2017/LO/Biologia/PR/T/XI/1/3

  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


XI. Funkcjonowanie zwierząt.

1. Podstawowe zasady budowy i funkcjonowania organizmu zwierzęcego. Uczeń:
3) wykazuje związek budowy narządów z pełnioną przez nie funkcją;
 Dokumentacja szablonu [stwórz] [odśwież]