Szablon:Książka:PP2017/LO/Biologia/PR/T/XIV/1/1

  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


XIV. Genetyka klasyczna.

1. Dziedziczenie cech. Uczeń:
1) wykazuje na podstawie opisu wyników badań Hammerlinga, Griffitha, Avery’ego, Hershey’a i Chase’a znaczenie jądra komórkowego i DNA w przekazywaniu informacji genetycznej;
 Dokumentacja szablonu [stwórz] [odśwież]