Szablon:Książka:PP2017/LO/Biologia/PR/T/XIV/1/10

  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


XIV. Genetyka klasyczna.

1. Dziedziczenie cech. Uczeń:
10) analizuje rodowody i na ich podstawie ustala sposób dziedziczenia danej cechy.
 Dokumentacja szablonu [stwórz] [odśwież]