Szablon:Książka:PP2017/LO/Biologia/PR/T/XIV/1/4

  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


XIV. Genetyka klasyczna.

1. Dziedziczenie cech. Uczeń:
4) przedstawia dziedziczenie jednogenowe, dwugenowe i wielogenowe (dominacja pełna, dominacja niepełna, kodominacja, współdziałanie dwóch lub większej liczby genów);
 Dokumentacja szablonu [stwórz] [odśwież]