Szablon:Książka:PP2017/LO/Biologia/PR/T/XIV/2/4

  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


XIV. Genetyka klasyczna.

2. Zmienność organizmów. Uczeń:
4) rozróżnia ciągłą i nieciągłą zmienność cechy; wyjaśnia genetyczne podłoże tych zmienności;
 Dokumentacja szablonu [stwórz] [odśwież]