Szablon:Książka:PP2017/LO/Biologia/PR/T/XV/10

  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


XV. Biotechnologia. Podstawy inżynierii genetycznej. Uczeń:

10. przedstawia sposoby otrzymywania i pozyskiwania komórek macierzystych oraz ich zastosowania w medycynie;
 Dokumentacja szablonu [stwórz] [odśwież]