Szablon:Książka:PP2017/LO/Biologia/PR/T/XVII/1/1

  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


XVII. Ekologia.

1. Ekologia organizmów. Uczeń:
1) rozróżnia czynniki biotyczne i abiotyczne oddziałujące na organizmy;
 Dokumentacja szablonu [stwórz] [odśwież]