Szablon:Książka:PP2017/LO/Biologia/PR/T/XVIII/3

  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


XVIII. Różnorodność biologiczna, jej zagrożenia i ochrona. Uczeń:

3. przedstawia wpływ zlodowaceń na rozmieszczenie gatunków; podaje przykłady gatunków reliktowych jako dowód ewolucji świata żywego;
 Dokumentacja szablonu [stwórz] [odśwież]