Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Użycie

edytuj

Przykłady

edytuj
Użycie Wynik
{{man|3|printf}} printf(3) – strona podręcznika systemu Linux
{{man|3|printf|||inline}} printf(3)
{{man|3|printf|FreeBSD}} printf(3) – strona podręcznika systemu FreeBSD
{{man|3|printf||formatted output conversion}} printf(3): formatted output conversion – strona podręcznika systemu Linux

Parametry

edytuj
  1. Sekcja manuala
  2. Nazwa strony manuala
  3. Źródło (patrz poniżej). Jeśli parametr nie zostanie podany, użyte zostanie źródło domyślne (die.net)
  4. Opis strony
  5. Sposób wyświetlania. Podanie wartości inline powoduje ukrycie komentarza do linku

Dostępne źródła

edytuj
Źródło Przykład Wynik działania
puste {{man|1|man}} man(1) – strona podręcznika systemu Linux
FreeBSD {{man|1|man|FreeBSD}} man(1) – strona podręcznika systemu FreeBSD
Linux {{man|1|man|Linux}} man(1) – strona podręcznika systemu Linux
OpenBSD {{man|1|man|OpenBSD}} man(1) – strona podręcznika systemu OpenBSD