Szablon:Monitor Polski

 Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Opis edytuj

Niniejszy szablon służy do automatycznego generowania linków do Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP. Przy jego użyciu tworzy się linki do podstron zawierających informacje o konkretnych aktach prawnych.

Instrukcja obsługi edytuj

{{Monitor Polski|rok=xxxx|numer=yyy|pozycja=zzz}}

lub w prostszej formie

{{Monitor Polski|xxxx|yyy|zzz}}

(gdzie wpisujemy odpowiednie numery w tej samej kolejności).

Od roku 2012 nie podaje się numeru. Szablon należy użyć w formie uproszczonej:

{{Monitor Polski|xxxx|zzz}}

Przykłady edytuj

 • Do roku 2012:
{{Monitor Polski|rok=2008|numer=1|pozycja=2}}
M.P. z 2008 r. Nr 1, poz. 2
{{Monitor Polski|2012|1|2}}
M.P. z 2012 r. Nr 1, poz. 2


 • Po roku 2012 (działa tylko forma skrócona):
{{Monitor Polski|2012|2}}
M.P. z 2012 r. poz. 2


 • Można też użyć parametru "bez linku", gdy potrzebny jest sam tekst, należy go wtedy dopisać na końcu (działa tylko forma skrócona)):
{{Monitor Polski|2008|1|2|bez linku}}
M.P. z 2008 r. Nr 1, poz. 2

Adres publikacyjny edytuj

Prawidłowe cytowanie aktu ogłoszonego w Monitorze Polski zawiera, zgodnie z § 158 ust. 7 ZTP, dla pojedynczej pozycji tego dziennika:

 • skrót nazwy dziennika urzędowego M.P. (§ 162 ust. 1 ZTP);
 • rocznik, chyba że akt uchwalono (wydano) w tym samym roku, co rok ogłoszenia (§ 158 ust. 1);
 • numer dziennika poprzedzony skrótem nr (§ 158 ust. 7); (do 31.12.2011 roku)
 • pozycję dziennika poprzedzoną skrótem poz. (§ 158 ust. 7).

Na przykład: M.P. 2008 nr 1 poz. 1

M.P. 2012 poz. 1

Z typograficznego punktu widzenia należy zwrócić uwagę, że:

 • pomiędzy "M." a "P." nie ma spacji;
 • pomiędzy rokiem a numerem nie ma przecinka;
 • słowo "numer" zapisuje się w formie skrótu, a nie pełnego wyrazu;
 • słowo "pozycja" zapisuje się w formie skrótu;
 • skrót "poz." zapisuje się małą literą z kropką.

Parametry szablonu (strukturyzacja Wizualnego Edytora) edytuj

Szablon służy do automatycznego generowania linków do Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP. Przy jego użyciu tworzy się linki do podstron zawierających informacje o konkretnych aktach prawnych.

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

Dla tego szablonu preferowane jest formatowanie parametrów w linii.

ParametrOpisTypStatus
rokrok 1

Rok publikacji

Przykład
2001
Datawymagany
Numernumer 2

Numer wydania danej edycji Monitora Polskiego; po roku 2012 nie podaje się numeru

Przykład
45
Liczbasugerowany
Pozycjapozycja 3

Numer pozycji w danym wydaniu Monitora

Przykład
123
Liczbawymagany
11

brak opisu

Nieznanyopcjonalny
22

brak opisu

Nieznanyopcjonalny
33

brak opisu

Nieznanyopcjonalny
44

brak opisu

Nieznanyopcjonalny
Bez linkubez linku

Dodanie parametru 'bez linku = tak' wyświetla przypis jako czysty tekst

Wartość domyślna
tak
Przykład
tak / nie
Wartość logicznaopcjonalny

Zobacz też edytuj