Public Domain

Grafika ta jest własnością publiczną (public domain), gdyż nie nosi znamion oryginalności. Litery, powszechne czcionki oraz proste kształty geometryczne nie podlegają prawom autorskim.