Szablon użyty w Git i Subversion

Podstawowe operacje

edytuj

Polecenie

git

svn

Utworzenie repozytorium

git init

svnadmin create repo

Wyświetlenie pliku

git show rev:path/to/file

svn cat url

Dodanie plików do repozytorium

git add .; git commit

svn import file://repo

Co się zmieniło (w stylu svn)

git whatchanged --pretty=oneline

svn log

Inne operacje

edytuj

Przydatne Adresy

edytuj

http://git.or.cz/course/svn.html