Użycie

edytuj
{{user language|kod języka|poziom}}
Przykład
{{user language|pl|N}}
Wynik
pl Polski jest językiem ojczystym tego użytkownika.
Kategorie: User pl-N, User pl


poziom opis
0 brak umiejętności posługiwania się tym językiem .
1 poziom podstawowy - zdolność do rozumienia i udzielania odpowiedzi na proste pytania w danym języku.
2 poziom średnio zaawansowany - użytkownik może brać udział w prostych dyskusjach używając prostych konstrukcji zdań, ale wymaga pomocy z trudniejszym słownictwem lub konstrukcjami.
3 poziom zaawansowany - użytkownik może efektywnie brać udział w dyskusji dot. spraw technicznych; ma dobrze opanowaną gramatykę i jego błędy nie wpływają na zrozumienie wypowiedzi.
4 poziom znajomości języka obcego zbliżony do poziomu języka ojczystego - użytkownik porozumiewa się tym językiem jak ojczystym, ale popełnia w nim drobne błędy językowe lub gramatyczne.
5 poziom znajomości języka obcego na poziomie profesjonalnym - użytkownik porozumiewa się tym językiem jak ojczystym, ale nie popełnia w nim żadnych błędów.
N język ojczysty - użytkownik posługuje się tym językiem na codzień, ma bardzo duży zasób słownictwa i posługuje się gramatyką w sposób intuicyjny.

Zobacz też

edytuj