Użycie

edytuj

Ten szablon przechowuje informacje o języku. Nie należy wykorzystywać w sposób bezpośredni. Patrz: {{user language}}.

Opis parametrów

edytuj
Parametry User language/xx/opis
1
(wymagany)
Wartość name aby uzyskać nazwę języka, wartość text, aby uzyskać opis Ten użytkownik...
2
(opcjonalny)
Określa poziom znajomości języka, parametr jest wymagany, tylko jeśli pierwszy argument ma wartość text.

Przykład

edytuj

Zobacz też

edytuj
  • {{user language}} - userboks językowy, w której za pomocą pierwszego parametru można odnieść się do kodu języka, drugiego do numeru poziomu umiejętności językowej od 0 do 5, i poziomu N.