Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]


Użycie

edytuj

Szablon do użycia w {{Związek chemiczny infobox}} i {{Pierwiastek infobox}}.

Opis parametrów

edytuj

Każdy zwrot ryzyka lub zwrot łączony należy umieścić w osobnym parametrze, np. {{Zwroty R|1|2|10|36/37/38}}.

Jeżeli danej substancji nie zostały przypisane żadne zwroty R należy wpisać „brak”.

Zwroty z notą E powinny być wpisywane z literą „E” poprzedzającą zwrot, np. E68/22.

Do szablonu nie wpisuje się dodatkowych zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia dla ludzi i środowiska stwarzanego przez środki ochrony roślin (np. RSh1).

Przykład

edytuj
Przykład
Niebezpieczeństwa
Europejskie oznakowanie substancji
oznakowanie ma znaczenie wyłącznie historyczne
Na podstawie podanego źródła
Zwroty R R1, R2, R10, R36/37/38
{{Związek chemiczny infobox
...
 |piktogram UE        =
 |zwroty R          = {{Zwroty R|1|2|10|36/37/38}}
 |zwroty S          =
...


Błędy

edytuj

Błędy należy zgłaszać na stronach Wikibooks:Kwestie techniczne.

Zobacz też

edytuj

Szablony klasyfikacji GHS:

Szablony klasyfikacji europejskiej:

Podszablony: