Szachy/Gambit hetmański

1. d2-d4 d7-d5
2. c2-c4
i teraz albo przyjęty gambit: 2. ... d5:c4
albo jeden z wielu innych wariantów, jak np.:
2. ... e7-e6, lub 2. ... c7-c6, albo ofensywne 2. ... e7-e5 (kontrgambit Albina) itd