królowa jest również nazywana „hetmanem” lub „biskupem królowej” i jest najpotężniejszą figurą na planszy. Królowa może poruszać się w dowolnym kierunku wzdłuż linii prostej (poziomo, pionowo lub ukośnie) o dowolną liczbę pól, o ile żadne elementy nie blokują jej drogi.

Królowa może być używana zarówno do ataku, jak i obrony, ponieważ może atakować wiele pól i elementów jednocześnie. Jest szczególnie skuteczny w połączeniu z innymi figurami, takimi jak skoczki i gońce, do tworzenia silnych ataków i zamatowania króla przeciwnika.

Ponieważ jednak hetman jest tak cenną figurą, ważne jest, aby uważać na jego ruchy i nie narażać go na zbicie przez figury przeciwnika. Ważne jest również, aby mieć świadomość potencjalnych zagrożeń dla hetmana, takich jak ataki figur przeciwnika lub potencjalne widełki i kręgle.

Ogólnie rzecz biorąc, królowa lub hetman to potężna i wszechstronna figura w szachach, a efektywne wykorzystanie hetmana może prowadzić do udanej rozgrywki i zwycięstwa.