Każdy z graczy posiada dwie Wieże. Gracz biały umieszcza swoje wieże na polach a1 oraz h1, zaś gracz czarny na polach a8 i h8.

Wieża porusza się o dowolną liczbę pól w tym samym rzędzie lub tej samej kolumnie, w dowolną stronę.

Dozwolone ruchy dla białej Wieży stojącej na polu f4 pokazano na diagramie 1.

a b c d e f g h
8a8 black kingb8 black kingc8 black kingd8 black kinge8 black kingf8 black circleg8 black kingh8 black king8
7a7 black kingb7 black kingc7 black kingd7 black kinge7 black kingf7 black circleg7 black kingh7 black king7
6a6 black kingb6 black kingc6 black kingd6 black kinge6 black kingf6 black circleg6 black kingh6 black king6
5a5 black kingb5 black kingc5 black kingd5 black kinge5 black kingf5 black circleg5 black kingh5 black king5
4a4 black circleb4 black circlec4 black circled4 black circlee4 black circlef4 white rookg4 black circleh4 black circle4
3a3 black kingb3 black kingc3 black kingd3 black kinge3 black kingf3 black circleg3 black kingh3 black king3
2a2 black kingb2 black kingc2 black kingd2 black kinge2 black kingf2 black circleg2 black kingh2 black king2
1a1 black kingb1 black kingc1 black kingd1 black kinge1 black kingf1 black circleg1 black kingh1 black king1
a b c d e f g h
Diagram 1. Wieża

Specjalnym ruchem związanym z Wieżą jest roszada. Gracz może wykonać krótką oraz długą roszadę.[1]

Znajomość ruchów Króla i Wieży umożliwi Ci poznanie bardziej zaawansowanych zagadnień gry w Szachy.


  1. https://arcyszachy.pl/wieza/