Szwedzki/Podstawy – część druga

Kolejna porcja słówek:

 • en tidning – gazeta
 • vi – my
 • kvinnor – kobiety
 • de – oni
 • läsa – czytać
 • de läser – oni czytają
 • män – mężczyźni
 • du – ty
 • ni – wy
 • en smörgås – kanapka
 • mjölk – mleko
 • ett barn – dziecko
 • ris – ryż
 • flickor – dziewczyny
 • pojkar – chłopcy
 • en meny – menu
 • ett brev – list
 • en bok – książka
 • ha – mieć
 • har – mieć (forma osobowa)
 • barnet – dziecko (te konkretne)
 • flickan – dziewczyna (ta konkretna)
 • det – ono