Szwedzki/Przyimki

Niektóre przyimki:

  • in – w
  • – na, w
  • av – przez (kogoś, coś)
  • från – z (miejsca)
  • om – o
  • till – do
  • med – z (kimś, czymś)