Ubuntu/Anonimowość w sieci

Tor (The Onion Router) jest wirtualną siecią komputerową zapewniającą prawie anonimowy dostęp do internetu. Zastosowanie znajduje np. w przeglądarkach stron www, komunikatorach internetowych lub sieciach IRC. Niestety niektórzy dostawcy usług internetowych blokują dostęp do sieci Tor.

Aby zainstalować Tor należy:
1. Dodać wpis do listy repozytoriów za pomocą edytora tekstu gedit wydając polecenie w Terminalu:

sudo gedit /etc/apt/sources.list
deb http://deb.torproject.org/torproject.org DIST main

gdzie zamiast DIST wpisz nazwę posiadanej wersji Ubuntu, np. natty, oneiric, etc.
2. Następnie pobierz klucz publiczny wpisując w Terminalu:

gpg --keyserver keys.gnupg.net --recv 886DDD89
gpg --export A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89 | sudo apt-key add -

3. Zainstaluj paczki tor i polipo:

sudo apt-get update
sudo apt-get install tor tor-geoipdb polipo

4. Możesz teraz zainstalować wtyczkę Tor Button do przeglądarki Firefox ze strony:

https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/2275 i zrestartować przeglądarkę.

5. Przycisk Tor buton znajduje się w dolnym prawym rogu przeglądarki.

6. Sprawdź swój adres IP np. na stronie: http://twojeip.wp.pl
7. Kliknij na przycisk Tor button aby włączyć Tor i sprawdź IP ponownie ;-)