Ubuntu/Instalacja dodatkowego oprogramowania (za pomocą Synaptic)

Synaptic jest nakładką graficzna na konsolowy menadżer pakietów "apt-get" i jest bardziej rozbudowany
niż aplikacja "Centrum oprogramowania Ubuntu".

1. Włącz Synaptic: System -> Administracja -> (Nie ma czegoś takiego w Ubuntu- po prostu nie isntnieje taka ścieżka http://askubuntu.com/questions/76018/how-to-open-system-administrator-menu - prośba o poprawę)Synaptic Menedżer Pakietów.
2. Podaj swoje hasło i kliknij OK.
3. Możesz wybrać kategorię oprogramowania po lewej stronie lub wpisać nawę programu w pole wyszukiwania.

4. Zaznacz pusty kwadracik po lewej z nazwą pakietu.

a. biały kwadracik oznacza, że program nie jest zainstalowany,
b. zielony - jest już zainstalowany,
c. zielony z małą gwiazdką - dostępna jest aktualizacja.

5. Klikając prawym przyciskiem myszy na kwadracik możemy wykonać operacje z danym pakietem, np. "Zainstaluj".

a. Jeśli program wymaga doinstalowania zależności, zostaną zainstalowane wraz z zasadniczym pakietem,
kliknij "Zaznacz"

6. Potwierdź wykonanie czynności klikając na "Zastosuj".

7. Pliki zostaną pobrane.

8. Oraz zainstalowane.

9. Po zakończeniu operacji kliknij na "Zamknij".

10. Możesz już zamknąć Synaptic.