Ubuntu/Instalacja kart graficznych nVIDIA

W przypadku kart nvidia zalecane jest zainstalowanie własnościowego sterownika, aby korzystać z efektów pulpitu i od wersji 11.04 środowiska Unity.

 1. Z menu System wybieramy pozycję "dodatkowe sterowniki" (ang. Additional Drivers)
 2. Najlepiej wybrać opcję rekomendowaną "sprzętowo przyspieszany sterownik grafiki NVIDIA (wersja current)
 3. Klikamy przycisk "włącz"
 4. Restartujemy system, a sterowniki zostaną włączone.

w przypadku późniejszej konfiguracji należy wpisać w terminalu (sudo nvidia-settings) lub z menu pozycję "nvidia X server settings"

aplikacja "dodatkowe sterowniki z aktywnym własnościowym sterownikiem nvidia


Sprawdzanie instalacji :

nvidia-smi 

otrzymujemy ( przykładowo ) :

    
+------------------------------------------------------+            
| NVIDIA-SMI 5.319.32  Driver Version: 319.32     |            
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU Name    Persistence-M| Bus-Id    Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap|     Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
|===============================+======================+======================|
|  0 GeForce GTX 770   Off | 0000:01:00.0   N/A |         N/A |
| 17%  30C N/A   N/A / N/A |   239MB / 2047MB |   N/A   Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
                                        
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Compute processes:                        GPU Memory |
| GPU    PID Process name                   Usage   |
|=============================================================================|
|  0      Not Supported                        |
+-----------------------------------------------------------------------------+

lub :

cat /proc/driver/nvidia/version

wynik :

NVRM version: NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module 319.32 Wed Jun 19 15:51:20 PDT 2013
GCC version: gcc version 4.8.1 (Ubuntu/Linaro 4.8.1-10ubuntu8) 


Optimus

edytuj

Do obsługi Optimus stosuje się Bumblebee