Ubuntu/Instalacja kodeków i polskich czcionek

Aby w pełni cieszyć się możliwościami multimedialnymi Ubuntu, konieczne jest zainstalowanie zestawu
kodeków do odtwarzania plików audio i wideo oraz czcionek wymaganych przy odtwarzaniu filmów wraz
z polskimi napisami.


Repozytoria Medibuntu

edytuj

Pierwszą sprawą jest dodanie repozytoriów Medibuntu, które zostały opisane w rozdziale: Konfiguracja systemu/Medibuntu


Kodeki

edytuj

Programy multimedialne domyślnie zainstalowane w Ubuntu używają bibliotek Gstreamer.
Możesz je zainstalować za pomocą Synaptic lub w Terminalu wydając polecenie:

sudo apt-get install gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10-fluendo-mp3 gstreamer0.10-pitdll
gstramer0.10-plugins-bad gstreamer0.10-plugins-bad-multiverse gstreamer0.10-plugins-ugly
gstreamer0.10-ugly-multiverse

Polskie czcionki

edytuj

Zestaw czcionek TrueType zainstaluj tak jak poprzednio:

sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer