Ubuntu/Instalacja systemu na nośniku USB

Instalacja Ubuntu na pamięci USB polega na skopiowaniu obrazu "iso" systemu wraz z Bootlaoder-em
z płyty instalacyjnej lub z pliku "iso" wprost na pamięć USB.
Można to zrobić na dwa sposoby:
1. Po uruchomieniu Ubuntu Live CD/DVD i wybraniu opcji "Wypróbuj Ubuntu" uruchom instalator:

Dash -> Asystent dysku uruchomieniowego i wybierz nośnik CD jako źródłowy.

2. Po uruchomieniu Ubuntu zainstalowanego na dysku twardym uruchom instalator w ten sam sposób co poprzednio.

W tym wypadku możesz wybrać jako plik źródłowy obraz "iso" systemu lub płytę z Ubuntu w nośniku optycznym.

3. Wskaż dysk docelowy, czyli pamięć USB (dev/sdb1 lub /dev/sdc1).

4. Wciśnij "Utwórz dysk startowy aby rozpocząć instalację.

5. Po zakończeniu instalacji, zresetuj komputer, wejdź do BIOS i ustaw: "Boot computer from USB" jako pierwszą opcję startową.


Należy jednak pamiętać, iż jest to tylko skopiowany system "Live" i wszystkie osobiste ustawienia zostaną
usunięte po restarcie systemu. Aby temu zaradzić zapisz swoją pracę na innej partycji lub zaznacz opcję:
"Podczas uruchomienia z tego dysku dokumentu i ustawienia będą: Przechowywane w zarezerwowanym obszarze dodatkowym".