Ubuntu/Konfiguracja programu pocztowego

Program pocztowy Evolution pozwala na zarządzanie wszystkimi kontami pocztowymi e-mail w prosty sposób.
Za pomocą jednego przycisku pobierzesz wiadomości ze wszystkich kont w tym samym czasie oraz wyślesz wiadomość.

1. Uruchom program wybierając go z menu Programy-> Biuro-> Evolution poczta i kalendarz.

2. W drugim kroku możesz przywrócić ustawienia programu z kopii zapasowej jeśli taką posiadasz.

3. W oknie Tożsamość wprowadź swoje dane osobowe i nazwę pierwszej skrzynki pocztowej.

4. Wybierz typ serwera poczty przychodzącej, jego adres, Twoją nazwę użytkownika (login) oraz sposób szyfrowania.

5. Możesz ustawić czas pobierania nowych wiadomości.

6. Wybierz typ serwera poczty wychodzącej, jego adres, Twoją nazwę użytkownika (login) oraz sposób szyfrowania.

7. Podaj nazwę dla tego konta.

8. Kliknij na Zastosuj aby zakończyć konfigurację.

9. Następnie podaj hasło Twojej skrzynki pocztowej.

10. Kliknij na Wyślij/Odbierz aby pobrać wiadomości.

11. Aby wysłać nową wiadomość kliknij na Utwórz-> Wiadomość .

12. Jeśli chcesz dodać kolejne konta pocztowe, wejdź do Edycja-> Ustawienia-> Konta pocztowe .