Ubuntu/Programy internetowe/Konfiguracja komunikatora internetowego

Program Empathy jest multikomunikatorem, dzięki któremu połączysz się z wieloma sieciami komunikatorów
internetowych jak również z usługodawcą telefonii internetowej VoIP.


1. Uruchom program z menu Programy-> Internet-> Komunikator Empathy.

2. Wybierz rodzaj konta, np. gg, Yahoo!, MSN, itp., wprowadź nazwę konta (numer) i hasło.

3. Można aktywować funkcję automatycznego wykrywania osób on-line w tej samej sieci.

4. Możesz już rozpocząć pracę z kontami.

5. Aby dodać znajomego do listy kontaktów wejdź do Rozmowa-> Dodaj kontakt, wybierz rodzaj konta,
wpisz identyfikator znajomego oraz jego dane.

6. Program standardowo pokazuje tylko znajomych w trybie on-line.
Aby pokazywał wszystkich wejdź do zakładki Widok i zaznacz Znajomi w trybie offline.

7. Aby dodać koleje konto wejdź do Edycja-> Konta i kliknij na Dodaj.

8. Następnie wybierz rodzaj konta (Protokół), podaj swój identyfikator i hasło.