Program pocztowy Thunderbird może być dobrą alternatywą dla domyślnie zainstalowanego w Ubuntu Evolution. Oprócz możliwości zarządzania pocztą wychodzącą i przychodzącą Thunderbird ma wbudowany czytnik grup dyskusyjnych, czytnik kanałów informacyjnych, filtr niechcianej poczty, filtr wiadomości oraz sprawdzanie pisowni.


1. Aplikację możesz zainstalować w Synaptic lub wydając polecenie w Terminalu:

sudo apt-get install thunderbird thunderbird-locale-pl thunderbird-gnome-support

2. Program możesz uruchomić z menu Programy-> Internet-> Klient poczty Thunderbird.
3. Podczas pierwszego uruchomienia skonfiguruj pierwsze konto pocztowe podając swoje dane, adres e-mail i hasło.

4. Program połączy się z serwerem pocztowym i sprawdzi typ serwera i rodzaj szyfrowania, kliknij Utwórz konto.

5. Jeśli chcesz Thuderbird może być domyślnym programem pocztowym dla Twojego systemu.

6. Aby edytować konfigurację konta, kliknij na Lokalne foldery a następnie na Wyświetl ustawienia dla tego konta.

7. W opcji Konfiguracja serwera zmień ustawienia na własne i kliknij OK.

8. Jeśli chcesz ustanowić hasło główne dla zapisanych wszystkich haseł do wszystkich Twoich kont pocztowych,
wybierz w głównym oknie programu zakładkę Edycja-> Preferencje-> Bezpieczeństwo, zaznacz Używaj hasła głównego
i wpisz dwukrotnie swoje hasło.

9. Aby dodać następne konto pocztowe, kliknij na Utwórz nowe konto w głównym oknie programu i postępuj
tak samo jak przy zakładaniu pierwszego konta.
10. Aby pobrać pocztę kliknij na przycisk Pobierz.