Wbar jest panelem do uruchamiania programów, dzięki któremu będziesz miał łatwy dostęp do ulubionych aplikacji.
Pakiet ten jest dostępny w repozytoriach Ubuntu, więc zainstaluj go za pomocą Synaptic lub wydając poleceniue w Terminalu:

sudo apt-get install wbar

Najnowszą wersję Wbar oraz pakiet ułatwiający konfigurację wbarconf można pobrać ze strony Wbar/download
Zainstaluj go klikając dwukrotnie na pobraną paczkę.
1. Uruchom aplikację z menu Programy-> Akcesoria-> Wbarconf, otworzy się okno konfiguratora.

2. Kliknij na Zapisz oraz Odśwież aby załadować panel na pulpit.

3. Jest to standardowy zestaw ikon programów, które są dołączone do pliku konfiguracyjnego.
4. Aby zmienić programy na własne, kliknij na ikonę aplikacji w lewym panelu lub na przycisk Dodaj aby wyedytować lub stworzyć nową ikonę aplikacji.

5. Tak wygląda przykładowo zmodyfikowany panel przy użyciu ikon "Vista-black and white".

6. W zakładce File-> Settings możesz zmienić ustawienia programu na własne, np:

a. Possition on the screen - pozycję na ekranie: góra, dół, środek, itp.
b. Icon size - rozmiar ikon.
c. Zoom factor - rozmiar powiększenia ikony przy najechaniu na nią kursorem.
d. Jump factor - wysokość podskoku ikony przy najechaniu na nią kursorem.

7. Wszystkie zmiany potwierdź klikając na Odśwież i Zapisz.