Ubuntu/Wybór języka

Opcja Języki dostępna w menu System-> Administracja-> Języki pozwala na wybór domyślnego języka systemu,
zainstalowanie innego języka lub doinstalowanie brakujących pakietów językowych.


1. Jeśli system wykryje brakujące pakiety językowe, kliknij na Zainstaluj.

2. Podaj swoje hasło i poczekaj na zakończenie instalacji.

3. Jeśli chcesz zmienić domyślny język systemowy, przenieś go na pierwszą pozycję listy języków i kliknij na
Zastosuj w całym systemie.

4. Jeśli twój preferowany język nie znajduje się na liście, możesz go doinstalować klikając na Zainstaluj/usuń języki.
Następnie zaznacz Twój język i kliknij na Zastosuj zmiany.

Aby zmiana języka została aktywowana, wyloguj się i zaloguj ponownie wybierając nowy język w oknie logowanie
lub ponownie uruchom komputer.
5. W zakładce Tekst możesz wybrać język wyświetlania liczb, dat i walut.