Niniejszy podręcznik traktuje o typach, budowie, zasadzie działania oraz zastosowaniu układów analogowych.

Spis treści

Podstawowe konfiguracje tranzystora bipolarnego edytuj

Kaskoda edytuj

kaskoda

Lustra prądowe edytuj

Schemat ideowy prostego lustra prądowego

Lustro prądowe, inaczej układ powielania prądu, jest układem, w którym prąd wyjściowy jest równy prądowi odniesienia . Układ ten jest zbudowany z dwóch tranzystorów o możliwie najbliższych parametrach. Napięcia obu tranzystorów są sobie równe i – ponieważ współczynniki wzmocnienia prądowego są jednakowe – to również prądy kolektorów są równe: ; skutkiem tego prądy baz są równe .

Prąd odniesienia jest równy: . Współczynnik powielania wynosi w tym układzie ; np. dla będzie równy .

Podstawowe konfiguracje tranzystora bipolarnego edytuj

wspólna baza edytuj

wspólny kolektor edytuj

Uproszczony schemat przedstawia ilustracja poniżej:

Układ ten nazywany jest również wtórnikiem emiterowym. Nie wykazuje on wzmocnienia napięciowego. Z powodu dużej impedancji wejściowej nie obciąża stopnia wcześniejszego od strony IN. Od strony wyjścia OUT zachowuje się jak idealne źródło napięciowe.

Pełniejszą konfigurację przedstawia ilustracja poniżej.

wspólny emiter edytuj

wzmacniacz różnicowy edytuj

układ Darlingtona edytuj

Podstawowe konfiguracje tranzystora unipolarnego(polowego) edytuj

wspólne źródło edytuj

wspólny dren edytuj

wspólna bramka edytuj

Wzmacniacze wielostopniowe edytuj

Wzmacniacz operacyjny edytuj

Schemat wzmacniacza operacyjnego μA741

Wzmacniacz ten jest zbudowany z tranzystorów bipolarnych. Posiada stopień końcowy w układzie Totem Pole. Obecnie jest nieco przestarzały. Wyprowadzenia 1,5 służą do kompensacji napięcia niezrównoważenia (offessetu).