Układy analogowe


Niniejszy podręcznik traktuje o typach, budowie, zasadzie działania oraz zastosowaniu układów analogowych.

Podstawowe konfiguracje tranzystora bipolarnegoEdytuj

KaskodaEdytuj

Cascode-npn.svg kaskoda

Lustra prądoweEdytuj

Schemat ideowy prostego lustra prądowego

Lustro prądowe, inaczej układ powielania prądu, jest układem, w którym prąd wyjściowy jest równy prądowi odniesienia . Układ ten jest zbudowany z dwóch tranzystorów o możliwie najbliższych parametrach. Napięcia obu tranzystorów są sobie równe i – ponieważ współczynniki wzmocnienia prądowego są jednakowe – to również prądy kolektorów są równe: ; skutkiem tego prądy baz są równe .

Prąd odniesienia jest równy: . Współczynnik powielania wynosi w tym układzie ; np. dla będzie równy .

Podstawowe konfiguracje tranzystora bipolarnegoEdytuj

wspólna bazaEdytuj

Common base.png

wspólny kolektorEdytuj

Uproszczony schemat przedstawia ilustracja poniżej:

Simplified common collector diagram npn.svg

Układ ten nazywany jest również wtórnikiem emiterowym. Nie wykazuje on wzmocnienia napięciowego. Z powodu dużej impedancji wejściowej nie obciąża stopnia wcześniejszego od strony IN. Od strony wyjścia OUT zachowuje się jak idealne źródło napięciowe.

Pełniejszą konfigurację przedstawia ilustracja poniżej.

Common collector.png

wspólny emiterEdytuj

Common emitter.png

wzmacniacz różnicowyEdytuj

układ DarlingtonaEdytuj

Podstawowe konfiguracje tranzystora unipolarnego(polowego)Edytuj

wspólne źródłoEdytuj

Common source.png

wspólny drenEdytuj

Common drain.png

wspólna bramkaEdytuj

Common gate.png

Wzmacniacze wielostopnioweEdytuj

Wzmacniacz operacyjnyEdytuj

Schemat wzmacniacza operacyjnego μA741

Wzmacniacz ten jest zbudowany z tranzystorów bipolarnych. Posiada stopień końcowy w układzie Totem Pole. Obecnie jest nieco przestarzały. Wyprowadzenia 1,5 służą do kompensacji napięcia niezrównoważenia (offessetu).