Vim/Exim czyli skrypty w Vimie

< Vim

Skrypty

edytuj

archiwum skryptów

Jak zainstalować skrypty?

edytuj

Skrypty powinny być "zassane" z twojego vimrc (:help source) lub w wersji 6.0 możesz po prostu dodać skrypty do katalogu plugin. Pliki składni powinny być zapisane w katalogu syntax. 6.0 obsługuje skrypty wcięć, które powinny zostać zapisane w katalogu indent oraz pliki schematów kolorów, które powinny zostać zassane z twojego vimrc.

Przydatne skrypty

edytuj

Przełączanie się pomiędzy plikami .c i .h

edytuj

A.vim

[1] [2]

selectmode

edytuj

http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=31

highlight brackets

edytuj

http://vim.sourceforge.net/tips/tip.php?tip_id=177

edycja programów

edytuj

http://www.gentoo-portage.com/app-vim/autoalign

http://www.gentoo-portage.com/app-vim/closetag

podświetlanie nawiasów

edytuj

Uwaga! Może widocznie zwolnić działanie Vima.

[3]

[4]