Zastępowanie tekstu edytuj

Zamień '/newline' na '\newline' w całym dokumencie.

 :%s/\/newline/\\newline/


Usuwanie tekstu edytuj

Usuń wszystkie linie zawierające słowo

 :g/słowo/d

Usuń puste linie w pliku.

 :g/^$/d

Usuń wszystkie wystąpienia 'słowo'

 :%s/słowo//


Wyszukiwanie tekstu edytuj

Wypisz wszystkie linie zawierające 'słowo' - stąd wziął się grep - g/Regular Expression/p

 :g/słowo/p

Komentowanie bloku tekstu edytuj

Startujemy zaznaczanie tekstu w trybie blokowym Ctrl+v (w Windows Ctrl+q) i zaznaczamy, Shift+I oraz wpisujemy znak komentowania, Esc