WOS dla Polaków na Litwie/Okładka

Podręcznik
WOS dla Polaków na Litwie
Jest to kurs adresowany do młodzieży uczącej się na Litwie, którego zadaniem jest dostarczenie uczniom niezbędnego minimum wiedzy pozwalającej na zorientowanie się w politycznych i społecznych problemach współczesnych demokracji oraz form społecznego zaangażowania, dzięki którym można skutecznie wpływać na kształt świat. Pierwotna wersja tego podręcznika ("Polacy, Europejczycy, Obywatele. Materiały edukacyjne z zakresu wychowania obywatelskiego dla Polaków mieszkających na Litwie") była umieszczona w serwisie "Wolne podręczniki", ale w 2013 roku została przeniesiona za zgodą twórców portalu do projektu Wikibooks. Podręcznik został napisany przez działaczy Fundacji Nowoczesna Polska w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 roku, partnerem merytoryczny projektu była Europejska Fundacja Praw Człowieka.