Wielowątkowość/Bibliografia

W tym miejscu znajdują się podstawowe książki, które okazały się być pomocne podczas pisania tej książki. Ponadto w poszczególnych rozdziałach będziemy dodawać linki do ciekawych materiałów w Internecie, które mogłyby rozszerzyć spojrzenie na prezentowane tam treści.

Bibliografia podstawowaEdytuj

  • Systemy operacyjne. Andrew S. Tannenbaum. Wydawnictwo Helion, 2010.
  • Advanced Programming in UNIX Environment. 3rd edition. W. R. Stevens, S. A. Rago. Addison-Wesley, 2013.
  • Wprowadzenie do programowania w języku Ada'95. M. Morawski, A. M. Zajączkowski. Skrypt uczelniany Politechniki Łódzkiej, 2004
  • C++. Concurrency in action. Practical multithreading. A. Williams. Wydawnictwo Manning, 2012.
  • Język C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV. B. Stroustrup. Wydawnictwo Helion, 2013.
  • Systemy operacyjne. Materiały wykładowe Ważniak.. J. Brzeziński, M. Wawrzyniak. Politechnika Poznańska, 2006.

Bibliografia internetowaEdytuj