Tekst lekcji
Tiếng Việt hay Việt ngữ là ngôn ngữ của người Việt (người Kinh) và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam.

Język wietnamski jest językiem ojczystym Wietnamczyków (narodowość Kinh) i jest językiem oficjalnym Wietnamu. Jest on językiem ojczystym dla około 85% mieszkańców Wietnamu.

Słówka
Tiếng - język
Tiếng Việt(越) - język wietnamski

hay - albo

Việt ngữ (越語)- język wietnamski

là - być

ngôn ngữ (言語)- język

của - służy do tworzenia dopełniacza

người - człowiek

Việt(越)- skrót od Việt Nam
người Việt(越) - Wietnamczycy

người Kinh(京)- narodowość Kinh (inna nazwa mieszkańców Wietnamu)

và - i

chính thức - oficjalny

tại - w

Việt Nam(越南)- Wietnam

Đây - to

tiếng mẹ đẻ - język ojczysty

mẹ đẻ - prawdziwa matka

khoảng - około

dân cư - mieszkaniec


Gramatyka
Jak widzicie, dodałem także znaki chińskie dla słów wietnamskich. Nie są one używane już od około stu lat, ale jeżeli ktoś zna już język chiński, mogą być one pomocne.
Jak tworzymy dopełniacz w języku wietnamskim?
Służy do tego słówko của:
ngôn ngữ của người Việt - język Wietnamczyków
Czasowniki nie odmieniają się, tak więc là (być) nigdy nie zmienia formy.


Pozycja przymiotników:

W języku wietnamskim, odwrotnie niż w polskim, przymiotniki stawiamy po rzeczowniku, więc piszemy:
ngôn ngữ chính thức - język urzędowy (a nie urzędowy język).


Ćwiczenia

Tiếng Việt là ngôn ngữ ở đâu? (ở đâu = gdzie)

Tiếng mẹ đẻ của người Kinh là gì? (gì = co)