chòpies
mèo kot
voi słoń
cáo lis
chim ptak
ngựa koń
rắn wąż
nhện pająk
rồng smok
ryba
heo świnia