Wikibooks:Poczekalnia/Regulamin

Regulamin Poczekalni

edytuj
Ogólne
 1. Każdy użytkownik Wikibooksa może zgłaszać jednostki do usunięcia lub naprawienia na stronie Poczekalni.
 2. Każde zgłoszenie musi być opatrzone merytorycznym uzasadnieniem.
 3. Każda zgłoszona jednostka powinna pozostać w Poczekalni przez minimum 24 godziny (wyjątkiem są jednostki, których podręcznikowość lub jej brak nie wzbudza wątpliwości lub których zgłoszenie jest wygłupem).
 4. Zgłaszający jednostę ma obowiązek poinformowania głównego autora albo współautorów (z wyjątkiem dynamicznego IP) o zgłoszeniu jednostki do Poczekalni – przez wstawienie na stronę dyskusji użytkownika szablonu poprzez wywołanie subst, tzn.: {{subst:DNU/info|nazwa podstrony}} ze stosownym opisem.
 5. Głosy niezawierające argumentów merytorycznych są wykreślane z Poczekalni.
 6. Jednostka pozostawiona na Wikibooks'ie w wyniku dyskusji można ponownie zgłosić po upływie 30 dni od chwili ostatniego zgłoszenia.
Ocena jednostki
 1. Ostateczną decyzję co do losów jednostki, wobec których brak jest wyraźnego konsensusu, podejmuje Administrator. W pozostałych przypadkach może zrobić to każdy doświadczony wikipedysta.
 2. Decyzja podejmowana jest na podstawie merytorycznych opinii zawartych w dyskusji nad jednostką.
 3. Zgłoszenie, które nie doczekało się komentarza, jest przenoszone do załatwionych. Przedmiotowa jednostka pozostaje wówczas w Wikibooks.
 4. Zgłoszenia, przy których nie osiągnięto konsensusu, mogą być zdjęte z Poczekalni nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni.
 5. Jeżeli nie zostanie osiągnięty konsensus co do dalszego postępowania, jednostka (w przypadku książki, na jego stronie głównej, a broszury na jego jedynym artykule, a w przypadku pojedyńczej strony do jego wikikodu) zostaje opatrzona odpowiednim szablonem {{DNU|brak wyniku}} i pozostaje na Wikibooks. Jednostkę można zgłosić ponownie po upływie 30 dni.
 6. Każda decyzja dotycząca losu jednostki musi być uargumentowana.