Porządki z plikami (grafikami) edytuj

Kod i zastosowanie Efekt

{{Do Commons|Funkcje trygonometryczne.png}}

{{NowCommons|Funkcje trygonometryczne.png}}

Kod i zastosowanie Efekt

{{GIMP}}


 
Artysta GIMP'a
Grafika została wykonana w programie GIMP!

Oficjalna strona programu.