Wikibooks:Uprawnieni do logowania się z zablokowanych adresów IP

Pomoc
Uprawnieni do logowania się z zablokowanych adresów IP
Spis treści

Uprawnienie do logowania się z zablokowanych adresów IP mogą nadawać wszyscy administratorzy. Uprawnienie to może być nadawane zarejestrowanym użytkownikom, którzy korzystają z zablokowanego adresu IP lub anonimowej sieci TOR. Należy pamiętać, że domyślnie blokada dotyczy tylko użytkowników anonimowych i w tym przypadku uprawnienie to nie jest potrzebne.

Uprawnienie może zostać nadane użytkownikowi, który nie jest związany z przyczyną nałożenia blokady na adres IP, a blokada obejmuje również użytkowników zalogowanych.

Administratorzy domyślnie posiadają funkcję omijania blokad, a więc nie ma potrzeby by nadawali sobie to uprawnienie; wyjątek stanowi korzystanie z sieci TOR, które są automatycznie blokowane we wszystkich projektach Wikimedia.

Lista użytkowników posiadających to uprawnienie można zobaczyć na stronie Specjalna:Użytkownicy/ipblock-exempt.

Kwestie techniczne

edytuj
  • Domyślnie blokady nakładane przez administratorów na adres IP nie powodują uniemożliwienia edytowania spod wcześniej zarejestrowanego konta, które używa ten sam adres IP. Dopiero gdy administrator odznaczy opcję „Zablokuj tylko anonimowych użytkowników”, uniemożliwiane jest edytowanie również z kont korzystających z tego samego adresu IP.
  • Jeśli blokada została nałożona na konto użytkownika i została uruchomiona funkcja „automatycznego blokowania ostatniego adresu IP tego użytkownika i wszystkich kolejnych, z których próbował edytować”, to blokada zaczyna obowiązywać także inne konta, które korzystają z tego samego adresu IP (tych samych adresów IP).

Kwestie globalne – wykraczające poza jeden projekt Wikimedia

edytuj

Jeśli użytkownik pochodzi z innego projektu lub jest aktywny w wielu projektach, należy rozważyć czy nie zalecić mu złożenie prośby o globalne uprawnienie do omijania blokad. Lista użytkowników posiadających globalne uprawnienie do omijania blokad można zobaczyć na stronie Spis kont uniwersalnych/global-ipblock-exempt. Natomiast jeśli użytkownik korzysta z adresu IP, który został zablokowany globalnie (we wszystkich projektach Wikimedia), w ramach danego projektu można zdjąć blokadę za pomocą strony Lokalny status globalnych blokad.Powrót do Pomocy Wikibooks
Koniec