Wikijunior:Cywilizacje/Elamici

Mapa przedstawiająca Elam - ojczyznę Elamitów oraz pobliskie ziemie.

Na jakim terenie żyli?

edytuj

Elamici zamieszkiwali kraj zwany Elamem. Leżał on na ziemiach dzisiejszego państwa Iranu, nad Zatoką Perską. Najważniejszym miastem w kraju była Suza. Elam był państwem silnym i bogatym , mimo tego często jednak padał ofiarą sąsiednich państw, szczególnie tych położonych w Mezopotamii (dzisiejszy Irak). Elam powstał około 4500 lat temu, a zatem bardzo dawno. Ostatecznie został zniszczony przez Asyryjczyków w VII wieku przed naszą erą - ponad 2650 lat temu.

Jak wyglądały ich budynki?

edytuj

Czym się żywili?

edytuj

Jakie nosili stroje?

edytuj

Jak wyglądało ich pismo?

edytuj

W co wierzyli?

edytuj

Religia, jaką wyznawali Elamici była politeistyczna. Oznacza to, że lud ten wierzył w istnienie wielu bogów i bogiń. Jednym z najważniejszych bóstw była tak zwana bogini-matka, nosząca w różnych regionach kraju różne imiona. Z czasem największym kultem zaczęto otaczać Humbana, uważanego za władcę nieba i męża bogini-matki. Za władcę wszystkich bogów uważano natomiast Inszuszinaka, który wraz z bogiem słońca Nahhunte Inszuszinak opiekował się obowiązującym na świecie prawem. Królem zaświatów, gdzie, jak wierzono, trafiali po śmierci zmarli był Naprisza, opiekun rzek i jezior. Elamici czcili także słońce, księżyc, gwiazdy, planety, przeróżne zjawiska oraz siły natury, np. ogień czy wodę.

Kto z nich jest sławny do dzisiaj?

edytuj

Jednymi z najważniejszych władców elamickich byli Untasz-Napirisza oraz jego syn Kiten-Hutran, panujący w XIII wieku przed naszą erą, a zatem ponad 3200 lat temu. W ich czasach Elam przeżywał okres świetności: był bardzo silnym państwem, z którym liczyły się inne ludy Bliskiego Wschodu. Podczas ich rządów rozwijała się kultura, sztuka, architektura, powstawały wspaniałe budowle, m.in. świątynie.

Co po sobie pozostawili?

edytuj