Wikijunior:Cywilizacje/Scytowie

Na jakim terenie żyli?

edytuj
 
Terytoria Scytów w okresie ich największej potęgi. Na mapie zaznaczono także sąsiednie ludy.

Scytowie pochodzili prawdopodobnie z równin Azji Środkowej. W VII wieku przed naszą erą przybyli nad Morze Czarne. Byli zwartym, wojowniczym ludem, dlatego z łatwością udało im się pokonać tamtejsze plemiona. Scytyjscy wojownicy wzdłuż wybrzeży Morza Czarnego, przez Kaukaz wdarli się następnie do Azji Mniejszej i na Bliski Wschód, ponadto penetrowali tereny Europy Środkowej, w tym i Polski. Pojawienie się Scytów w Europie wywołało ogromne zamieszanie. Wśród ludzi zaczęło szerzyć się przerażenie przed tym okrutnym ludem, wzmianki o nim pojawiają się nawet w Biblii, gdzie Scytów opisano jako niezwyciężony, potężny, prastary lud, któremu nie oprze się żadna twierdza i którego nie pokona żadna potęga. Najważniejszym miastem Scytów był położony na Krymie (Ukraina) Neapol Scytyjski. Określenie to pochodzi z języka greckiego, natomiast prawdziwa nazwa jest nieznana.

Jak wyglądały ich budynki?

edytuj

Scytowie budowali grody, z częścią królewską otoczoną wałami i mieszkalną, w której wytapiano m.in. brąz.

Czym się żywili?

edytuj

Scytowie dzielili się na rolników i koczowników. Uprawiali różnego rodzaju zboża i rośliny zielne, a większość ich terenów stanowiły użytki, dzięki czemu wysyłali nadmiar do Grecji. Gotowali swoje jedzenie, jedli też koninę oraz pili mleko końskie.

Jakie nosili stroje?

edytuj

Scytowie nosili zbroje, okrywające całe ciało, jednak nie krępujące ruchów, by mogli strzelać z łuków.

Jak wyglądało ich pismo?

edytuj

Scytowie nie używali pisma.

W co wierzyli?

edytuj

Scytowie byli politeistami, wierzyli w siły przyrody oraz bogów ziemi i nieba. Część Scytów wierzyła w grecki hellenizm.

Co po sobie pozostawili?

edytuj
 

Do dzisiaj przetrwały ruiny twierdz Kamienskoje i Neapol Scytyjski oraz wiele ozdób i innych dzieł sztuki tej cywilizacji.