Wikijunior:Cywilizacje/Trakowie

Na jakim terenie żyli?

edytuj

Trakowie zamieszkiwali tereny współczesnej części dzisiejszej Rumunii, większości Bułgarii, północnej Grecji i europejskiej części Turcji. Nie wiadomo skąd pochodzili: jedni mówią, że zamieszkiwali te ziemie od bardzo dawnych czasów, inni twierdzą, że przybyli tam w III lub na początku II tysiąclecia przed naszą erą. Trakowie pozostawali w ścisłych związkach z sąsiadującymi z nimi od południa Grekami, które wymieniały się elementami kultury, religii, obyczajami. Szczególnie religia grecka pozostawał pod dużymi wpływami religii trackiej.

Jak wyglądały ich budynki?

edytuj

Jednym z najważniejszych miast trackich było Seuthopolis. Leżało ono nad rzeką Tundżą, otoczone było przez grube, potężne mury, mierząc prawie 2 metry grubości. Centrum stanowił rynek, zwany agorą, wokół którego stały budynki użyteczności publicznej. Ponadto w mieście znajdowała się twierdza, gdzie mieściła się siedziba władcy - piętrowy, duży budynek, mający blisko 40 metrów długości i 17 szerokości. Głównym pomieszczeniem była tak zwana sala reprezentacyjna. Ściany pomalowane były na czerwono, a w centrum stał gliniany postument, którego przeznaczenie jest nam nieznane. Seuthopolis zostało zniszczone przez najeźdźców, który zburzyli je przy pomocy machin oblężniczych.

W miejscowości Czatałka w Bułgarii odkryto ruiny rozległej trackiej willi obronnej. Leżała ona na wzgórzu nad rzeką, otoczona była grubym, wysokim na 2 metry murem, zbudowanym z różnej wielkości bloków kamiennych. Willa składała się z dwóch części: reprezentacyjnej, której ścianę przednią zdobiła kolumnada, ponadto w części tej znajdował się mały dziedziniec i basen. Druga część obejmowała liczne komnaty, połączone ze sobą, położone wzdłuż murów obronnych. Willa zamieszkiwana była przez około trzysta lat. Zniszczyli ją Hunowie w połowie V wieku naszej ery. Wewnątrz archeolodzy odkryli liczne przedmioty użytku codziennego, monety, wyroby ceramiczne, co pozwoliło lepiej poznać życie Traków.

Trakowie wznosili liczne warownie w ważnych strategicznie miejscach. Jedną z nich była twierdza Czertigrad w dzisiejszej Bułgarii. Leżała ona na szczycie stromej góry, otoczona grubymi, potężnymi murami. Dzięki temu żaden wróg nie był w stanie jej zdobyć. Wewnątrz znajdowały się domy, gdzie znaleziono wyroby ceramiczne, żelazne, w tym broń oraz liczne monety. Twierdza była w użyciu przez bardzo długi czas.

Czym się żywili?

edytuj

Jakie nosili stroje?

edytuj

Jak wyglądało ich pismo?

edytuj

W co wierzyli?

edytuj

Sławni Trakowie

edytuj
  • Spartakus
  • Justyn I
  • Justynian I

Co po sobie pozostawili?

edytuj