Wikijunior:Informatyka/Tworzenie plików

Tworzenie pliku najczęściej odbywa się podczas pracy w programie. Wybierając opcję Plik/Zapisz... tworzysz plik. Plik/Zapisz jako... pozwala na utworzenie zmienionej wersji pliku.

Plik można również utworzyć, wciskając Prawy Przycisk Myszy np. na Pulpicie i wybierając opcję Nowy dokument/Pusty dokument (Ubuntu).