Wikipedysta:CzarnyZajaczek/Zarządzanie grupami i zespołami/Wprowadzenie

Przedmowa

edytuj

Często zauważa się, że z grupami mamy do czynienia wszędzie – w naszym życiu społecznym, w pracy, czy nawet myśląc o rodzinie – grupami ludzi którzy pracują wspólnie by osiągnąć jakiś cel.

Jakkolwiek, sam fakt iż grupy są wszędzie i często w nich uczestniczymy, nie znaczy że dobrze rozumiemy ich funkcjonowanie. Wielu z nas mogłoby przytoczyć historie grup, które wydawały się idealne do wykonania danego zadania, ale mimo to poniosły porażki. I zapewne wszyscy możemy wskazać powody (lub wymówki), które wyjaśniają takie niepowodzenia.

Ale nasze obserwacje i wnioski związane z funkcjonowaniem grup są podatne na przekłamania z tego względu, że sami bezpośrednio w nich uczestniczymy i niejednokrotnie jesteśmy zależni od ich funkcjonowania.

Rozwój wiedzy na temat grup jako o zjawisku społecznym, które jest unikalne i różni się od innych zjawisk społecznych, jest wciąż bardzo dynamiczny, biorąc pod uwagę zarówno ich znaczenie oraz fakt jak wiele wciąż nie wiemy o grupach.

O podręczniku

edytuj

Materiał w niniejszym podręczniku został podzielony na poszczególne wyzwania napotykane podczas zarządzania grupami - w przeciwieństwie do wielu podręczników opisujących i systematyzujących wiedzę o funkcjonowaniu grup, skupiliśmy się na przedstawieniu sposobu postępowania w sytuacjach które napotkasz w praktyce. Jakkolwiek, porady zawarte w tym podręczniku, będą wyjaśnione w oparciu o socjologię.

Podręcznik ten jest tłumaczony z angielskiej Wikibooks.