Wikipedysta:Joee/Brudnopis/Udział w nieruchomości wspólnej/O podręczniku

O czym jest ten podręcznik ?

edytuj

Udział w nieruchomości wspólnej to z matematycznego punktu widzenia pewien ułamek, wyrażany także przy pomocy procentów. Ma on określone znaczenie zdefiniowane w przepisach prawa. Znaczenie to przede wszystkim powinien rozumieć każdy współwłaściciel nieruchomości wspólnej w dużej wspólnocie mieszkaniowej, gdyż określa pewne jego prawa, ale także i obowiązki. Także powinny rozumieć jego znaczenie osoby, które zostają wybierane do zarządów wspólnot mieszkaniowych. Jego funkcja jest oczywista dla każdego przedstawiciela zawodu związanego z nieruchomościami: zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami, czy rzeczoznawcy majątkowego. Wielkość ta musi być zdefiniowana w momencie wyodrębniania lokalu z nieruchomości wspólnej i towarzyszy danemu, wyodrębnionemu lokalowi przez cały okres jego istnienia.

Niniejszy podręcznik stawia sobie za cel wyjaśnienie zagadnień związanych tą wielkością w dużej wspólnocie mieszkaniowej, w której obowiązują przepisy ustawy o własności lokali. Pomija natomiast kwestie związane z udziałem w nieruchomości wspólnej dla małych wspólnot mieszkaniowych, w których obowiązują wyłącznie przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności.

Ponieważ pojęcie omawiane w niniejszym podręczniku wynika z przepisów prawa (ustawy o własności lokali), należy zastrzec, iż informacje tu zawarte muszą zawsze być zweryfikowane pod względem ich zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami, które mogą ulegać zmianie. Oczywistym jest także fakt, iż omówione tu zagadnienie dotyczy wyłącznie regulacji obowiązujących w Polsce.

Autorzy

edytuj

Użytkownicy, którzy mieli istotny wkład w powstanie tego podręcznika:

Źródła

edytuj