Wikipedysta:Kalimatas/brudnopis/litewski/lat

Lekcja 5: Skąd pochodzisz | Lekcja 6: Ile masz lat? | Lekcja 7: Mieć>>


Ile masz lat?

edytuj

Ile masz lat? - Kiek tau metų?
Mam... lat. - Turėti... metų.

Liczby

edytuj

Teraz nauczysz się liczb od zera do dziesięciu.

Polski Litewski
Zero Nulis
Jeden Vienas
Dwa Du
Trzy Trys
Cztery Keturi
Pięć Penki
Sześć Seski
Siedem Septyni
Osiem Astouni
Dziewięć Devyni
Dziesięć Desimt

Słownictwo

edytuj

Kiek - Ile
Tau - mieć (2 os. l. poj.)
Metų - lata (liczba mnoga)
Turėti - mieć (1. os. l. poj.)
Lekcja 5: Skąd pochodzisz | Lekcja 6: Ile masz lat? | Lekcja 7: Mieć>>