Wikipedysta:Kapitan hak/XML

XML służy do reprezentowania danych w ustrukturalizowany sposób.

  1. Wprowadzenie
  2. Elementy
  3. Kodowanie

Kategoria:Programowanie