Wikipedysta:Henryk Tannhäuser/Słownik bibliograficzny Wikipedii/Baka, Józef

 • Baka odrodzony, "Przegląd Poznański" t. 21 (1855). - Recenzja tomu Baka odrodzony (Wilno 1855).
 • Józef Baka, "Gazeta Warszawska" 1780, nr 46, suplement. Egzemplarz Biblioteki narodowej sygnowany XVIII. P. 1426. - Materiały biograficzne.
 • Elżbieta Aleksandrowska: Baka Józef. Hasło w Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. I. Warszawa 2000
 • Michał Baliński: Dawna Akademia Wileńska. Petersburg 1862. - Materiały biograficzne.
 • Julian Bartoszewicz: Ksiądz Baka, "Księga świata" 1 (1851)
 • Władysław Bełza: Dziwadła literackie. W: Encyklopedja humoru i satyry polskiej. Red. A. Orłowski. T. IV. Warszawa 1914
 • Wacław Borowy: Józef Baka. W: O poezji polskiej w wieku XVIII, Kraków 1948 (wyd. 2. Warszawa 1978)
 • Stanisław Bortnowski: Na kolana przed Baką!. "Polonistyka" 31994, nr 3
 • Józef Brown: Biblioteka pisarzów assystencyi polskiej Towarzystwa Jezusowego.... Przeł. z języka łacińskiego Władysław Kiejnowski, Poznań 1862. - Materiały biograficzne.
 • Paulina Buchwald-Pelcowa: Baka Józef. Hasło w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. I. Warszawa 1984
 • Antoni Czyż: Baka - poezja kiczu. W: Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku. Wrocław 1988
 • Antoni Czyż: Groteska w poezji księdza Baki. "Przegląd Humanistyczny" 1981, nr 3
 • Antoni Czyż: Józef Baka. W zbiorze: Pisarze polskiego oświecenia. T. I. Warszawa 1992 - z bibliografią i wyborem tekstów Baki, [przedruk zmieniony w Światło i słowo. Warszawa 1995]
 • Antoni Czyż: Józef Baka, poeta jezuicki. "Przegląd Powszechny" 1984, nr 1
 • Antoni Czyż: Księdza Baki pareneza negatywna. Erazm z Rotterdamu jako źródło "Uwag". W zbiorze: Człowiek w literaturze polskiego baroku. Red.: Andrzej Borkowski, Marcin Pliszka, Artur Ziontek. Siedlce 2007
 • Antoni Czyż: Retoryka księdza Baki. W zbiorze: Retoryka a literatura. Wrocław 1984 [przedruk w: Światło i słowo. Warszawa 1995]
 • Antoni Czyż: Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa 1995
 • E. Dąbrowska: O związku poezji współczesnej z Bakowskimi "Uwagami o śmierci niechybnej". "Zeszyty Naukowe WSP Opole. Filologia Polska", r. 30 (1991)
 • Stanisław Estreicher: Nieznane wiersze księdza Baki. "Pamiętnik Literacki" XXXIII: 1936 i odbitka z 1937
 • Stanisław Estreicher: Baka Józef. Hasło w Polskim słowniku biograficznym. T. I, 1935
 • Ewa Felińska: Pamiętniki z życia. Seria I. Wilno 1856, t. II, t. IV. - Materiały biograficzne.
 • Janusz K. Goliński: Vanitas. O marności w literaturze i kulturze dawnej. Warszawa 1996
 • Ryszard Marek Groński: [polemika z tekstem Antoniego Czyża Józef Baka. Poeta jezuicki. "Przegląd Powszechny" 1984), nr 1]. "Polityka" 1984, nr 24
 • Ludwik Grzebień SJ: Baka. Hasło w: Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995. Kraków 1996
 • Ewa Grzybowska: Baka i świat schizofreniczny. "Ogród" z. 1: 1988
 • Czesław Hernas: Barok. Wyd. 4. Warszawa 1980
 • Czesław Hernas: W kalinowym lesie. U źródeł folklorystyki polskiej. T. I, Warszawa 1965
 • Krzysztof Karasek: [recenzja wydania Poezji Baki]. "Kamena" 1987, nr 4
 • Krzysztof Koehler: Od Baki do Budzyńskiego. "Fronda. Pismo poświęcone". 1999, nr 15/16
 • Krzysztof Koehler: Józef Baka. W zbiorze: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. T. III: Barok. Bochnia-Kraków-Warszawa [2003]. Tu także biogram Baki.
 • Czesław S. Kowal: O twórczości Józefa Baki. W zbiorze: Barok. Analogie i opozycje. Lublin 1979
 • Czesław S. Kowal: Uwaga zabawnym czy zatrudnionym chmielem głowom, czyli o twórczości ks. Józefa Baki. "Tygodnik Powszechny" 1976, nr 52
 • Józef Ignacy Kraszewski: Ks. Baka S.J.. W: Wędrówki literackie, fantastyczne i historyczne. T. II. Wilno 1839
 • Józef Ignacy Kraszewski: Zdanie o ks. Bace W edycji: Baka odrodzony. Wilno 1855
 • Jan Lechoń: Dziennik. T. II. Londyn 1970
 • Alekander Nawarecki: Czarny karnawał. "Uwagi śmierci niechybnej" księdza Baki - poetyka tekstu i paradoksy recepcji. Wrocław 1991
 • Aleksander Nawarecki: Sarmacki kanibalizm księdza Baki. "Pamiętnik literacki" 1981,z. 3
 • Aleksander Nawarecki: Umieranka księdza Baki, "Pamiętnik Literacki" 1983, z. 1
 • Stefan Nieznanowski: Baka Józef SJ. Hasło w: Encyklopedia katolicka. T. I. Lublin 1989
 • Jan Nitowski: Pierwsze wydanie "Uwag" księdza Baki. "Pamiętnik Literacki" r. I: 1902
 • Alina Nowicka-Jeżowa: Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej. Warszawa 1992
 • Maria Pawlikowska-Jasnorzewska: Szkicownik poetycki. W: Wybór poezji. Oprac. Jerzy Kwiatkowski. Wrocław 1972 (pierwodruk 1939)
 • Ludwik Piechnik: Odrodzenie Akademii Wileńskiej, 1730-1773. Rzym 1990
 • Z. Pietrasik: [polemika z tekstem Antoniego Czyża Józef Baka. Poeta jezuicki, "Przegląd Powszechny" 1984, nr 1]. "Polityka" 1984, nr 25
 • Marek Prejs: Poezja emocji. "Przegląd humanistyczny" 1981, nr 3
 • Marek Prejs: Poezja późnego baroku. Główne kierunki przemian. Warszawa 1989
 • Teresa Skubalanka: Historyczna stylistyka języka polskiego. Wrocław 1988
 • T. Stefańczyk: Wątpliwe arcydzieło, czyli cudaki księdza Baki. "Wiadomości Kulturalne" 1996, nr 13
 • Władysław Syrokomla: Mińsk. "Teka Wileńska" 1857, nr 2. - Materiały biograficzne.
 • Władysław Syrokomla: Wstęp. W edycji: Baka odrodzony. Wilno 1855
 • Piotr Wilczek: [recenzja wydania Poezji Baki]. "Przegląd powszechny" 1988, br 2
 • Tadeusz Witczak: "Dobrze napisał Baka...". Notaty do dwóch miejsc "Pana Tadeusza". "Prace Komisji Filologicznej PTPN" r. 38 (1997)
 • J. Wyrwa: [recenzja wydania Poezji Baki]. "Źródło" 1988
 • Stanisław Załęski: Jezuici w Polsce. Lwów 1900-Kraków 1905, t. III, t. IV. - Szczególnie istotne materiały biograficzne.
 • Artur Ziontek: Mistyka i Pasja w "Uwagach" Józefa Baki. "Ogród" 2003, nr 1-2 (21-22)